Gdy ktokolwiek i gdziekolwiek potrzebuje pomocy, chcę aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń.
Za to jestem odpowiedzialny .....

Pomysł powstania Stowarzyszenia zrodził się na obozie terapeutycznym w miejscowości Soczewka, na którym ludzie niemal spisani na straty, postanowili mieć coś swojego - własne miejsce wspólnych spotkań.

Po powrocie do Łodzi nasza decyzja była błyskawiczna! Zakładamy Klub Abstynenta pod nazwą "Soczewka".
Dzień 11 lipca 1986 roku należy uznać za datę historyczną dla nas.

DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki spokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. Jeżeli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.  Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien. Bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny... Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

Tekst znaleziony w starym kościele w Baltimore.
Datowany w roku 1692.

 

 

 

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
Copyright © 2011 by ZSAWŁ